Βιομηχανικά Νέα

Η χρήση του Betadex Sulfobutyl Ether Sodium.

2023-02-15
1. Εφαρμογή σε ενέσεις
Λειτουργία: Διαλύτης, σταθεροποιητής, βελτιώνει τη διαλυτότητα και τη σταθερότητα των αδιάλυτων φαρμάκων, έτσι ώστε τα αδιάλυτα φάρμακα να μπορούν να αναπτυχθούν σε ενέσεις. (Παράδειγμα: Βελτίωση της σταθερότητας της καμουστίνης με SBE-β-CD, Βελτίωση της διαλυτότητας της δοσεταξέλης, της βορικοναζόλης, της ιβουπροφαίνης και της ινδομεθακίνης από το SBE-β-CD)

2. Εφαρμογή σε σκευάσματα από το στόμα
Δράση: διαλύτης, σταθεροποιητής, βελτίωση της βιοδιαθεσιμότητας των αδιάλυτων φαρμάκων. (Παράδειγμα: Αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας δαναζόλης, φλουναριζίνης, υδριδίου πρεδνιζόνης και πρασουγρέλης από το SBE-β-CD)

3, στην εφαρμογή οφθαλμικών σκευασμάτων
Λειτουργία: διαλύτης, σταθεροποιητής, μειώνει τον ερεθισμό του φαρμάκου. (Παράδειγμα: Βελτίωση του ερεθισμού και της σταθερότητας της πιλοκαρπίνης, της μπαλοφλοξασίνης, της διπιφλίνης και της ακυκλοβίρης με SBE-β-CD)

4. Εφαρμογή σε ρινικά σκευάσματα
Επιδράσεις: Αύξηση της διαπερατότητας του ρινικού βλεννογόνου, βελτίωση της διαλυτότητας και σταθερότητας των φαρμάκων και βελτίωση του μεταβολικού ρυθμού των φαρμάκων στο σημείο στόχο. (Παράδειγμα: Βελτίωση της διαλυτότητας και της σταθερότητας της ιμιδαζολίνης με SBE-β-CD)

5, στην εφαρμογή της αλοιφής

Δράση: Βελτιώνει τη διαλυτότητα και τη σταθερότητα του φαρμάκου. (Παράδειγμα: Βελτίωση της διαλυτότητας και της σταθερότητας της νιμεσουλίδης με SBE-β-CD)We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept